[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres </h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p style=\"text-align: justify;\">Som una empresa de Barcelona formada per un equip de professionals amb una &agrave;mplia <strong>experi&egrave;ncia</strong> en el sector immobiliari amb oficines al carrer <strong>Huelva 66</strong> i al carrer <strong>Fluvi&agrave; 212</strong>.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ens dediquem a la <strong>intermediaci&oacute; de vendes i lloguers</strong> d'immobles amb l'objectiu principal d'oferir el millor servei i satisfer les necessitats de tots els nostres clients. Per aquesta ra&oacute;, procuram trobar i donar les millors recomanacions ja sigui en venda, compra o lloguer d'habitatges i locals. Ens caracteritzem per un tracte personalitzat i un assessorament integral i continu en cadascuna de les gestions. </p>\n<p>A m&eacute;s a m&eacute;s, disposem de diversos <strong>serveis gratu&iuml;ts</strong> per als nostres clients:</p>\n<ul style=\"list-style-type: circle;\">\n<li>Taxaci&oacute; real del mercat</li>\n<li>Tramitaci&oacute; d'her&egrave;ncies</li>\n<li>C&agrave;lcul d'impostos i plusv&agrave;lua</li>\n<li>Buidatge i desallotjament de l'habitatge</li>\n<li>Serveis de guardamobles</li>\n<li>Pis de cortesia</li>\n<li>Avan&ccedil;ament sense interessos</li>\n<li>Pagament de deutes (IBI, comunitat, hipoteca)</li>\n<li>C&egrave;dula d'habitabilitat</li>\n<li>Certificat energ&egrave;tic</li>\n<li>Canvi de subministraments (aigua, llum i gas)</li>\n<li>Publicaci&oacute; en m&eacute;s de 25 portals especialitzats</li>\n<li>Assessorament financer</li>\n<li>VPO Pisos de protecci&oacute; oficial</li>\n<li>Pintat de l'habitatge</li>\n<li>Arranjaments generals per a la venda</li>\n</ul>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Som una empresa de Barcelona formada per un equip de professionals amb una àmplia experiència en el sector immobiliari amb oficines al carrer Huelva 66 i al carrer Fluvià 212.

Ens dediquem a la intermediació de vendes i lloguers d'immobles amb l'objectiu principal d'oferir el millor servei i satisfer les necessitats de tots els nostres clients. Per aquesta raó, procuram trobar i donar les millors recomanacions ja sigui en venda, compra o lloguer d'habitatges i locals. Ens caracteritzem per un tracte personalitzat i un assessorament integral i continu en cadascuna de les gestions.

A més a més, disposem de diversos serveis gratuïts per als nostres clients:

 • Taxació real del mercat
 • Tramitació d'herències
 • Càlcul d'impostos i plusvàlua
 • Buidatge i desallotjament de l'habitatge
 • Serveis de guardamobles
 • Pis de cortesia
 • Avançament sense interessos
 • Pagament de deutes (IBI, comunitat, hipoteca)
 • Cèdula d'habitabilitat
 • Certificat energètic
 • Canvi de subministraments (aigua, llum i gas)
 • Publicació en més de 25 portals especialitzats
 • Assessorament financer
 • VPO Pisos de protecció oficial
 • Pintat de l'habitatge
 • Arranjaments generals per a la venda

Cargando datos. Un momento, por favor...